Bosshalte 6: De kracht van beeldvorming


In den beginne was het Woord, en het Woord was God. Veel mensen verstaan deze woorden niet meer. Woorden veranderen, worden uit hun context gehaald. Je kent ze wel, halve waarheden, alternatieve feiten. Maar sommige beelden zijn zo krachtig, dat ze nog steeds voortleven. Het doek dat Veronica ons laat zien, is beeldvorming avant la lettre. Een beeld dat uit Woorden is opgebouwd. We lezen het gelaat van Jezus.

Stephan van den Thillart


Op een speelse manier meebewegen met je directe
omgeving, is voor mij het beleven van harmonie.
Vormveranderingen door ritmes, verhoudingen en
beweging zetten mij in beweging, nodigen uit mee
te bewegen

 

www.zonnevlecht.info