Bosshalte 12: Verlossing


De dood maakt me bang maar ook nieuwsgierig. Het is een doembeeld en tegelijkertijd een bevrijdend idee, een verlossing
van dit aardse ‘gedoe’, waar ik dan toch vreselijk aan gehecht ben. In dit beeld zie je overgave en het loslaten van de laatste
draadjes die verbonden zijn met de aarde.

Till Willems


Mijn fascinatie ligt bij mensen en dieren en de manier
waarop zij zich laten zien door hun houding.
Gevoelens van verdriet, vreugde, kracht, somberheid
maar ook trots of angst, elke gemoedstoestand is af
te lezen aan de lichaamshouding.

 

www.atelier-willems.nl